DSG

Særligt for uddannelseslæger i Region Øst: 

 

Er du den næste repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri, Region Øst? 

Uddannelsesrådets formand er Ellen Holm, Postgraduat Klinisk Lektor, og består af repræsentanter for uddannelsesgivende geriatriske afdelinger, og derudover er der 2 repræsentanter for uddannelsessøgende læger. Én af disse er udpeget af Yngre Geriatere. Nuværende repræsentant, Mathilde Gluud Christensen, bliver speciallæge og må dermed videregive posten til en ny uddannelseslæge i geriatri. Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst mødes ca. 2 gange årligt, og møderne varer typisk 3 timer. 
Rådet beskæftiger sig helt overordnet med alle de forhold, som er relevante for den kliniske speciallægeuddannelse i geriatri.  

Hvis du har lyst til at blive den nye repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst skal du sende en motiveret ansøgning (maks 1 A4-side) til yngregeriatere@gmail.com senest den 8. april. 

NB: Første møde er mandag d. 12. april kl. 15-17 på Zoom.

0000-00-00

Yngre geriater til ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Nord

 

Vi skal have valgt en ny repræsentant til ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Nord, da den nuværende er bliver speciallæge.

Man bliver fuldgyldigt medlem af ansættelsesudvalget og forventes to gange årligt at deltage i ansættelsessamtalerne til hoveduddannelses i Intern Medicin: Geriatri.

For at komme i betragtning skal man være i hoveduddannelse i Geriatri indenfor Videreuddannelsesregion Nords område og medlem af Dansk selskab for Geriatri/Yngre geriatere. 
Det siger sig selv, at det er en fordel at være interesseret og engageret i uddannelse.
Næste møde bliver formentligt 26. maj 2020 i Viborg. 

Lyder det som noget for dig, skal du sende en kort skriftlig ansøgning (maximalt en halv A4-side) til Styregruppen for Yngre Geriatere på mail: yngregeriatere@gmail.com

Ansøgningsfrist: 7. februar 2020.  
Repræsentanten vælges af styregruppen for Yngre Geriatere på baggrund af den skriftlige ansøgning. Der gives skriftlig besked pr. email til alle ansøgere. 

Bedste hilsner 
Styregruppen, Yngre Geriatere
 

0000-00-00

Nyt Webinar

FALD - med Else Marie Damgaard - se det her 

Præsentationer fra årsmødet 2021 kan nu ses på medlemsiderne

Ny liste med pressekontakter kan ses her

Se optagelse af webinar med Lotte Usinger og Martin Schultz. Følg linket her