DSG

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater?

Vi er alle enige om, at geriatri er et udfordrende og spændende speciale.
 
Grunden til at unge læger vil vores speciale skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende geriatere rundt om i landet.
Da valget af speciale kan påvirkes af meget er det vigtigt, at der ikke kun er dygtige klinikere, men også ildsjæle, der inspirerer og ”sælger” specialet godt.
 
Vi vil gerne i YG sætte fokus på  hvor vigtigt det er for specialets fremtid.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for Geriatri:
• Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet?
• Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
• Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig? 
• Hvem gjorde forskellen?
Eneste krav er, at personen er speciallæge indenfor geriatri. 
 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 15. februar 2019.
 
YG´s bestyrelse vurderer alle nomineringerne, og kårer den bedste vinderen på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ”Årets inspirator” samt læst begrundelsen op ved årsmødet.
 
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
 
Hilsen,
YG´s Styregruppe.
 
06/01/2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling Yngre Geriatere
Svendborg, fredag d. 9.marts 2018

Referat

Ordstyrer: Ann-Kristine Weber
Referent: Marie Linderup Funck

Årsberetning
Ved formand Lisbeth Rygaard Jensen
Emner berørt:
- Efterårsmødet i København
- Karrieredage/specialernes dag
- Eftermiddagsmøder
- Plads i DSGs bestyrelse (dog uden stemmeret)
- DGO samarbejde
- Udpegning af yngre geriatere til diverse udvalg bl.a. ansættelsesudvalg og videreuddannelsesråd,
- Sociale medier
- Årets Inspirator
- Næste projekter: Efterårsmødet i Aarhus og møde arrangeret sammen med yngre hæmatologer.
- Opfordring til YG: Vi vil gerne være behjælpelig med at arrangere/sponsorere gode ideer/eftermiddagsmøder. Skriv til Styregruppen og vi finder ud af det!

Valg til styregruppen
Ikke på valg: Lene Holst Andersen, Lisbeth Rygaard Jensen, Ditte Beck Jepsen og Ann-Kristine Weber.
På valg: Le genopstiller ikke. Marie, Troels og Nina genopstiller alle og vælges ind.
Lene Pedersen vælges som nyt medlem.

Holdningsdiskussion
Ønsker vi deltagelse af medicinalinstrustrien til efterårsmødet? Hvordan skal de være med?
Vi diskuterer for og imod. Generelt vil medlemmerne gerne give en mindre egenbetaling hvis det kan få enderne til at nå sammen (og  der måske er lidt mere forplejning). Eksempelvis 150kr –og så gratis for studerende. Industrien kan evt. være med hvis de ikke arrangerer selve programmet men er med på sidelinjen. 

Evt.
Det bemærkes , at det er utilfredsstillende med så kort tid til YGs generalforsamling, da vi ikke når ret meget. Styregruppen vil (igen) presse på for at få mere tid afsat.

23/03/2018

Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2019 på medlemssiderne

Referat fra seneste bestyrelsesmøder 7. og 9. marts på medlemssiderne

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her