DSG

Tidsskrifter

N adgang over netværk med abonnement for eksempel OUH
P kræver brugernavn og password, kan på OUH fås i Videnscenteret
F fri adgang
Geriatri - Almen
    Age and Ageing
N
    Archives of Gerontology and Geriaterics
N
    Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
N
    BioMed Central Geriatrics
F
    Geriatric Nursing
N
    Geriatrics
N
    Gerontologist
N
    Gerontology
N
    Journal of Aging Studi
N
    Journal of the American Geriatric Society (JAGS)
N
    Journals of Gerontology
P
    Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie
N

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her