DSG


Specialespecifikt kursus i Intern Medicin: geriatri

”Den Geriatriske Ekspert” 
(Tidligere Geriatrisk vurdering og rehabilitering)

Der afholdes obligatorisk specialespecifikt internatkursus i Roskilde d. 23. og 24. november 2021.

Program for kursus offentliggøres senere.

Kurset består af 2 kursusdage og der skal som led i kursus besvares en skriftlig opgave.
Rettidigt indsendt og godkendt opgave er betingelse for godkendelse af kursus.

Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse
Af hensyn til betaling for opholdet (aftensmad og overnatning):
Afdelingens EAN nummer
Kontaktperson i afdelingen: navn, mailadresse, tlf. nummer.

Tilmelding til kurset sendes til lillian.moerch.joergensen@regionh.dk, som også kan kontaktes ved evt spørgsmål.

Tilmeldingsfrist: 1.9.2021

0000-00-00

Information om kursusafvikling og Coronasituationen 2020

Læs kursusudvalgets information i vedhæftede dokument 

0000-00-00

Europæisk prægraduate curriculum

Ude omkring i Europa undervises der på de fleste universiteter i geriatri, og den geriatriske sektion af EU's lægelige organisation (UEMS - Geriatric Section) har udarbejdet et concensus dokument om, hvad et europæisk prægraduat curriculum i geriatri som minimum bør indeholde (publiceret i Age and Ageing 2014). Ellen Holm og Susanne van der Mark har oversat det europæiske curriculum til dansk.

0000-00-00

Nye målbeskrivelser

Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"

2014-10-06

Ny rapport fra SST om de 7 lægeroller

Sundhedsstyrelsen har netop justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde. Justeringerne er sket på baggrund af erfaringer, der viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer.
For den fulde rapport klik her

0000-00-00