DSG


Specialespecifikt kursus i Intern Medicin: Geriatri.
Geriatriske Sygdomme 1

Kurset afholdes i Aarhus på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard.

2 gange 2 dage. 18+19/3 2019 samt 27+28/5 2019.

Der vil være en mindre opgave imellem de 2 fremmøder.

Al tilmelding til sekretær Ingelise Aagaard på e-mail: ingeaaga@rm.dk.  Tilmelding er først modtaget og gældende, hvis den sendes til den pågældende e-mail, og man har fået et svar, der hedder modtaget.

Transport dækkes af Jeres afdeling. Morgenmad og frokost af Sundhedsstyrelsen.

Delkursusleder er Catherine Hauerslev Foss (annefoss@rm.dk) og Seham Shahla.

 

26/10/2018

Europæisk prægraduate curriculum

Ude omkring i Europa undervises der på de fleste universiteter i geriatri, og den geriatriske sektion af EU's lægelige organisation (UEMS - Geriatric Section) har udarbejdet et concensus dokument om, hvad et europæisk prægraduat curriculum i geriatri som minimum bør indeholde (publiceret i Age and Ageing 2014). Ellen Holm og Susanne van der Mark har oversat det europæiske curriculum til dansk.

26/04/2016

Rapport om inspektordningen

Sundhedsstyrelsen har udsendt en rapport om inspektordningen
 
Hovedkonklusioner er:
• Der er generel tilfredshed med ordningen og bred enighed om, at inspektorbesøg har en gavnlig effekt på uddannelsen af læger.
• Inspektorbesøgene bør dog i højere grad gennemføres ud fra en risikovurdering i stedet for faste tidsintervaller.
• Udvælgelsen af de afdelinger, der har behov for et inspektorbesøg, bør ske via et udvidet samarbejde med regionerne.
• Regionernes medicinsk pædagogiske funktioner bør samarbejde mere med Inspektorordningen - særligt når et inspektorbesøg har udløst en kritisk rapport.
• Inspektorordningen bør have mere fokus fra sygehusledelserne. Derfor bør det tilstræbes, at sygeledelserne er opmærksomme på inspektorbesøg og aktivt deltager i disse.
• Behovet for inspektorbesøg i almen praksis bør belyses.
• De nuværende kvalitetssikringssystemer af uddannelsen af læger i almen praksis bør undersøges med henblik på eventuel yderlige kvalitetssikring.
 
Rapporten findes her

11/1/2015

Nye målbeskrivelser

Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"

2014-10-06

Ny rapport fra SST om de 7 lægeroller

Sundhedsstyrelsen har netop justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde. Justeringerne er sket på baggrund af erfaringer, der viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer.
For den fulde rapport klik her

08/04/2015