DSG


PhD kursus om demens 27.-30.8.19


PhD kurset "Research in Alzheimer´s disease and other neurodegenerative dementias", afholdes på Nationalt Videnscenter for Demens i samarbejde med KU. Kurset re målrettet forskere indenfor demensområdet, herunder PhD studerende og er godkendt af KU.

Flere oplysninger

Program
 

24/04/2019

Specialespecifikt kursus "Den geriatrisk ekspert" 

”Den geriatriske ekspert”
(geriatrisk vurdering og rehabilitering)
 
Der afholdes obligatorisk specialespecifikt internatkursus i Roskilde d. 30. og 31. oktober 2019.
Program for kursus offentliggøres senere.
Kurset består af 2 kursusdage og som led i kursus, skal alle kursister på forhånd udarbejde en opgave, som udsendes efter tilmelding.
Rettidigt indsendt og godkendt opgave er betingelse for godkendelse af kursus.
 
Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse
Af hensyn til betaling for opholdet (aftensmad og overnatning):
Afdelingens EAN nummer
Kontaktperson i afdelingen: navn, mailadresse, tlf. nummer.
 
Tilmelding til kurset sendes til lillian.moerch.joergensen@regionh.dk, som også kan kontaktes ved evt spørgsmål.
Tilmeldingsfrist: 1.9.2019
 

24/04/2019

Europæisk prægraduate curriculum

Ude omkring i Europa undervises der på de fleste universiteter i geriatri, og den geriatriske sektion af EU's lægelige organisation (UEMS - Geriatric Section) har udarbejdet et concensus dokument om, hvad et europæisk prægraduat curriculum i geriatri som minimum bør indeholde (publiceret i Age and Ageing 2014). Ellen Holm og Susanne van der Mark har oversat det europæiske curriculum til dansk.

26/04/2016

Rapport om inspektordningen

Sundhedsstyrelsen har udsendt en rapport om inspektordningen
 
Hovedkonklusioner er:
• Der er generel tilfredshed med ordningen og bred enighed om, at inspektorbesøg har en gavnlig effekt på uddannelsen af læger.
• Inspektorbesøgene bør dog i højere grad gennemføres ud fra en risikovurdering i stedet for faste tidsintervaller.
• Udvælgelsen af de afdelinger, der har behov for et inspektorbesøg, bør ske via et udvidet samarbejde med regionerne.
• Regionernes medicinsk pædagogiske funktioner bør samarbejde mere med Inspektorordningen - særligt når et inspektorbesøg har udløst en kritisk rapport.
• Inspektorordningen bør have mere fokus fra sygehusledelserne. Derfor bør det tilstræbes, at sygeledelserne er opmærksomme på inspektorbesøg og aktivt deltager i disse.
• Behovet for inspektorbesøg i almen praksis bør belyses.
• De nuværende kvalitetssikringssystemer af uddannelsen af læger i almen praksis bør undersøges med henblik på eventuel yderlige kvalitetssikring.
 
Rapporten findes her

11/1/2015

Nye målbeskrivelser

Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"

2014-10-06

Ny rapport fra SST om de 7 lægeroller

Sundhedsstyrelsen har netop justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde. Justeringerne er sket på baggrund af erfaringer, der viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer.
For den fulde rapport klik her

08/04/2015