DSG


Speciale specifikt hoveduddannelseskursus.


Afholdes d. 23-25 marts 2022, på Amager Hospital. Italiensvej 1.
Kurset indeholder foredrag i Infektionsmedicin, Rheumatologi, dermatologi, gastroenterologi, gynækologi samt væske/elektrolytter. Derudover en grundig gennemgang af faldudredning, med praktiske indslag.
Du vil på kurset også lære lidt om formidling og fremlæggelse. Du vil før kurset få en hjemmeopgave, der skal være forberedt inden kursus til fremlæggelse på kurset. Dvs kurset består af 3 kursusdage med fremmøde, og 1 hjemmearbejdsdag. Der er tale om et eksternat, dvs. man skal selv sørge for evt overnatning i forbindelse med kurset. 
Hvis tilmeldinger overstiger kursets kapacitet, prioriteres uddannelseslæger der er længst i forløbet. 
Vigtige datoer
Tilmeldingsfrist: 31. januar 2022
Udlevering af hjemmeopgave: 11. februar 2022
Aflevering af power-point præsentation per mail: 21. marts. 2022

Tilmelding til kurset sendes til Annette Højmann, på mail adresse: ahhan@regionsjaelland.dk, hvor evt spørgsmål også kan adresseres. 
Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse:
Yderligere informationer gives i kursusbrev, sammen med hjemmeopgave
Med venlig hilsen
Maria Holte, Maria.Holte.Nielsen@regionh.dk
Annette Højmann, ahhan@regionsjaelland.dk
 

29/09/2021

Information om kursusafvikling og Coronasituationen 2020

Læs kursusudvalgets information i vedhæftede dokument 

0000-00-00

Europæisk prægraduate curriculum

Ude omkring i Europa undervises der på de fleste universiteter i geriatri, og den geriatriske sektion af EU's lægelige organisation (UEMS - Geriatric Section) har udarbejdet et concensus dokument om, hvad et europæisk prægraduat curriculum i geriatri som minimum bør indeholde (publiceret i Age and Ageing 2014). Ellen Holm og Susanne van der Mark har oversat det europæiske curriculum til dansk.

0000-00-00

Nye målbeskrivelser

Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"

2014-10-06

Ny rapport fra SST om de 7 lægeroller

Sundhedsstyrelsen har netop justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde. Justeringerne er sket på baggrund af erfaringer, der viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer.
For den fulde rapport klik her

0000-00-00