DSG


Kontakt til Dansk Selskab For Geriatri

Tine Lindeskov Carlsen, formand
Lotte Sejr Kirring, sekretær
Lotte Blok Madsen, webredaktør

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her