DSG


Om DSG

Geriatri er læren om alderdommens sygdomme, deres årsager, diagnose, behandling og forebyggelse. Geriatri er det bredest dækkende interne medicinske speciale, og varetager udredning og behandling af svækkede, ældre patienter med komplekse sygdomme. Målet er så vidt muligt at helbrede patientens akutte tilstand, forbedre funktionsniveauet, øge livskvaliteten og sikre uafhængigheden. Udredning foretages ved en helhedsvurdering af patienten og danner basis for den videre behandling, rehabilitering og opfølgning. Det betyder, at der i geriatrien arbejdes tværfagligt, tværspecialiseret og tværsektorielt for at skabe en helhedsløsning og et sammenhængende forløb for patienten.

Selskabet arbejder for:
• At samle danske læger med særlig interesse og erfaring indenfor geriatri
• At udbrede kendskabet og fremme interessen for specialet geriatri
• At udvikle det geriatriske speciale med særlig vægt på uddannelse og forskning
• At afholde videnskabelige møder for selskabets medlemmer med foredrag og faglige diskussioner
• At repræsentere specialet geriatri i relevante nationale fora
• At etablere og udbygge internationale kontakter med henblik på specialets udvikling både nationalt og internationalt

Præsentationer fra årsmødet 2021 kan nu ses på medlemsiderne

Ny liste med pressekontakter kan ses her

Se optagelse af webinar med Lotte Usinger og Martin Schultz. Følg linket her

Referat af bestyrelsesmøde 28. april på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her