DSG

Program for årsmødet 2015

Årsmøde 2015 er afholdt.


Årsmøde i Dansk Selskab for Geriatri 2015
13.-14. marts 2015
Hotel Svendborg
Program
Fredag 13.03
12.00-13.00 Ankomst og let frokost
13.00-18.30 Fald og svimmelhed
Mødeleder: Overlæge, ph.d. Hanne Elkjær Andersen, Geriatrisk afsnit,
Glostrup Hospital
13.00-13.15 Velkomst og overrækkelse af Norpharmas rejselegat
13.15-13.45 Introduktion ved mødeleder
13.45-14.45 Autonom dysfunktion
Overlæge Per Dyhr, Faldklinikken, Glostrup Hospital
14.45-15.00 Strække-ben pause
15.00-16.00 Vestibulær dysfunktion
Overlæge, Marianne Kirchhoff, Faldklinikken, Gentofte Hospital
16.00-16.30 Kaffepause
16.30-17.15 Kardiel synkope
Professor Henning Mølgaard, Kardiologisk afd., Aarhus Universitets Hospital
17.15-17.30 Strække-ben pause
17.30-18.15 Neurologiske fald
Ledende overlæge, dr. med. Per Sidenius Neurologisk afd., Aarhus Universitets
Hospital
18.15-18.30 Afslutning ved mødeleder
19.30- Velkomstdrink efterfulgt af middag - drikkevarer for egen regning.
Uddeling af pris for Årets Inspirator, Yngre Geriatere

Lørdag 14.03
8.00-9.00 Morgenmad
9.00-10.30 Geriatri i internationalt perspektiv
Mødeleder: Overlæge Susanne Stabel, Medicinsk afd. O, Herlev Hospital
9.00-9.30 How to write a scientific paper
Jean-Pierre Michel, Editorial board, EMS, Genévé
9.30-10.00 Geriatrisk efteruddannelse i Europa, EAMA- kursus
Jean-Pierre Michel, Editorial board, EMS, Genévé
Samt indlæg ved:
Overlæge Karen Andersen-Ranberg, Odense Universitets Hospital, EAMA
Board.
Overlæge ph.d Jens-Ulrik Rosholm, Geriatrisk afd., Odense Universitets
Hospital
10.00-10.15 Geriatrisk uddannelse i Europa
Overlæge Ellen Holm, Geriatrisk afd., Nykøbing Falster Sygehus, EUMS Board
10.15-10.30 Geriatrisk uddannelse i Australien
Catherine Foss, Geriatrisk afd., Aarhus Universitets Hospital
10.30-11.00 Kaffepause
11.00-13.00 Forskningsmøde
Ved forskningsudvalget under DSG
13.00 Frokost/farvel


Se præsentationer på medlemssiderneProgram for forskningsmøde DSG 2015


Kl.1100-1105 Velkommen ved Forskningsudvalget
Kl 1105-1120 Kan rettidig omhu forebygge akutte indlæggelser af ældre patienter?
Anders Vestergaard Fournaise1, 2, Niels Espensen3, Søren Jakobsen3, Kim Rønhof4 & Karen Andersen-Ranberg1, 5
Kl. 1120-1135 The influence of Clinical Experience and Photographic Presentation on Age Assessment of Women. .Barbara Rubek Nielsen, Allan Linneberg, Kaare Christensen, Peter Schwarz
Kl. 1135-1150 Underernæringsperioden blandt ældre i Danmark, 1999-2007
Maja Sparre-Sørensen Cand. Med. Herlev/Gentofte Hospital, Gustav Kristensen Cand. Oecon. Lic. Merc
Kl. 1150- 1205 Energi- og proteinindtag hos ældre medicinske patienter indlagt i en geriatrisk
Afdeling. Rudolf Albert Scheller, Geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital

Kl. 12.05-12.30 Posterrunde 1: (postergruppe A og B)
Kl. 12.30-12.55 Posterrunde 2: (postergruppe A og B)Postergruppe A: Professor Else Marie Damsgaard
1) Telemedicine and hospital-at-home – a feasibility RCT (Anette Tanderup, Dept. of Ger, Med., Odense)

2) Association between Leukocyte Telomere Length and Bone Mineral Density
in Women 25-93 Years of Age .Barbara Rubek Nielsen, Allan Linneberg, Kaare Christensen, Peter Schwarz

3) Correlation between Osteopenia and Nutritional Status of the Elderly Population. Ahmadzay, Nafisa Faizy

4) Effekt af brug af evidens baseret algoritme til håndtering af ældre fald- og synkope patienter i akutafdelingen. J. Drozdowska, J. Zajworoniuk- Wlodarczyk, A. Weber Giger, J. Grand, B. Karakaya, M. Lembeck, A. Gaj, T. Carlsen, Taylor B, Petersen H, E. Holm

5) The Prevalence of hyperparathyroidism in hospitalized geriatric patients in Denmark. Maja Sparre-Sørensen MD, Gustav Kristensen Cand. Oecon. Lic. Merc, Mette Midttun MDSc, Copenhagen University Hospital Herlev, Geriatric Section, Professor Peter Schwarz, MDSc, Copenhagen University Hospital Glostrup.


Postergruppe 2: Professor Peter Schwarz
6) Interventionsundersøgelse vedrørende følge-hjem ordning til ældre patienter udskrevet fra Nykøbing Falster Sygehus. Maurice Lembeck

7) Diagnoser ved faldudredning i en geriatrisk faldklinik hos + 65-årige patienter Jens Piilgaard Nielsen

8) D vitamin and cancer,N. Sidiqi:

9) Ændringer af muskelmasse, styrke og funktion under indlæggelse hos den ældre patient. Anett Borg Kristensen, Lars-Erik Matzen, Jesper Ryg

10) Evaluation of PET-CT in the diagnostic process on Inflammation of Unknown Origin
Nina Gunge Riberholt, S.Henneberg Pedersen
 Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2019 på medlemssiderne

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. april 2019 på medlemssiderne

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her