DSG

Årsmødet 2012

Program fra Årsmødet 2012

Årsmøde i Dansk Selskab for Geriatri 2012
16.-17. marts 2012
Hotel Comwell Klarskovgård, Korsør

Program
Fredag 16.03
12.00-13.00 Ankomst og let frokost
13.00-18.00 Ved afslutningen af livet
Mødeleder: Solvejg Henneberg Pedersen. Ledende overlæge.
Geriatrisk afdeling. Roskilde Sygehus
13.00-13.15 Velkomst og praktiske oplysninger
Susanne Stabel
13.15-14.30 End of life treatment. When does treatment no longer work?
Nele van den Noortgate, professor, dr.med. Gent University Hospital
14.30-15.00 Strække-ben-pause
15.00-16.15 Palliation
Marianne Metz Mørch, Overlæge, ph.d. Geriatrisk afdeling, Århus
Universitetshospital
16.15-16.45 Kaffepause
16.45-17.45 Når livets afslutning nærmer sig
Tom Andersen Kjær, Hospitalspræst, Herlev Hospital
17.45-18.00 Afslutning ved mødeleder
19.00- Middag - drikkevarer for egen regning.
Underholdning er velkommen, se indbydelse.
DSG Dansk Selskab for Geriatri

Mødet er sponsoreret


Lørdag 17.03
8.00-9.00 Morgenmad
9.00-10.30 Foredragskonkurrence for yngre geriatere
Ved DSG
10.30-10.45 Kaffepause
10.45-14.30 Ældresyn i dagens Danmark
Mødeleder: Anne Jung, overlæge, Medicinsk afdeling, geriatrisk
afsnit, Amager Hospital
10.45-11.00 Introduktion ved mødeleder
11.00-12.00 Ældresyn i andre kulturer.
Kort oplæg efterfulgt af paneldebat
Aynur Güzel, HU-læge, Hvidovre Hospital
Nasrin Imamirad, HU-læge Århus Universitetshospital
2 læger yderligere, det er endnu ikke endeligt besluttet hvem:
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30 Gammel i Danmark
Aldringsforsker, læge, dr.med. Henning Kirk
14.30-14.45 Uddeling af foredragskonkurrencepris
14.45-15.00 Afslutning
15.00 Kaffe/kage-buffet
Program for Forskningsmødet i Dansk Selskab for Geriatri
Torsdag den 29. november 2012
Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, auditoriet opgang 24
Kl. 12.30 Sandwich
Kl. 13.00 – 13.10 Velkommen
Kl. 13.10 – 14.10 Niels Christian Hvidt: Kan tro flytte bjerge?
Niels Christian Hvidt blev i 1997 cand. theol. fra Københavns Universitet,
efter samme år at have fået tildelt universitetets guldmedalje for en afhandling med titlen "Profeti og åbenbaring". I 2001 forsvarede han sin doktorgrad ved Gregoriana Universitet i Rom, hvor han underviste fra 2000 til 2004. I 2002 blev han tildelt et forskningslegat fra H. Lundbeck om forholdet mellem tro og helbred. Som led i dette projekt har han været gæsteforsker på Center for Spirituality, Theology and Health ved Duke University, Kræftens Bekæmpelse og Det Teologiske Fakultet ved
The University of Notre Dame.
http://www.sdu.dk/ansat/nchvidt:nchvidt@health.sdu.dk
Kl. 14.10 – 14.25 Can video-taping be used for evaluation in the training of doctors in geriatrics?
J. Rosholm, E. Tulopova, L. Matzen, N.T. Hertel
Kl. 14.25 – 14.40 Effekt af melatonin på organiske delir hos ældre patienter
Ivana Andjelkovic, Ishay Barat PH.D
Kl. 14.40 – 15.40 Kaffe og posters
Kl. 15.40 – 15.55 Hyponatremia in the elderly and low protein intake: a litterature study. Authors: Anna Björg Jónsdóttir1, Ellen Holm1 1) Bispebjerg Hospital, Copenhagen, Denmark 2) Næstved Sygehus, Næstved, Denmark Kl. 15.55 – 16.10 Elderly Patients’ Comprehension of Discharge Information. Lisa Nebelin Hvidt, Kim Madsen, Thomas Schmidt Department of Acute Medicine, Holbaek Hospital
Kl. 16.10 – 16.25 Er screening af selekterede akutgeriatriske patienter med NRS 2002 meningsfyldt? Scheller R.A., Foldager M., Poulsen E., Andersen L., Matzen L.E.
Kl. 16.25 – 17.00 PhD forsvar. "Drug use and comorbidity in elderly Danish cancer patients"
Cand.med., phd Trine Lembrecht Jørgensen. Odense Universitets Hospital, Svendborg
Kl. 16.50 – 17.10 Afrunding.

Posters


1. Atypical Symptoms in Elderly Patients with Peptic Ulcers.
Seham Shahla, Else Marie Damsgaard
Department of Geriatrics, Aarhus University Hospital, Denmark.

2. Influenzavaccination som udløsende årsag til langvarigt delirium; en ubeskrevet bivirkning
Lotte Sejr Kirring, Ishay Barat
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens

3. Contacts to the emergency department by elderly patients referred to a rehabilitation unit.
D. Zintchouk, E.M. Damsgaard
Aarhus C/DK

4. Incidense of Cerebral Insult in Geriatric Patients with Atrial Fibrillation, in or not in Therapy
with Warfarin.
Lebech UD, MD, Midttun M, MDSc, Department of Geriatric, Copenhagen University Hospital in Hvidovre. May 2011

5. Kvalitetssikringsprojekt
Medicinafstemning Geriatrisk afdeling G Bispebjerg Hospital ( juni, juli og august 2011)
Projektleder: Shafika Tapia Feizi Hoveduddannelse i Geriatri
Projektdeltager: Pia Sehested Klinisk oversygeplejerske

6. Osteoporose udredning og behandling hos patienter med en hoftenær lavenergifraktur på
Ortogeriatrisk Afsnit, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg. Anna Gaj.

7. Risk factors for hypernatraemia in geriatric patients during hospital stay
D.B. Jepsen, S. Kasch, L. Matzen

8. Nosocomial hypernatriemia in geriatric in-patients is a serious and independent risk facto r for mortality
L. Matzen, D.B. Jepsen, S. Kasch, J. Ryg, T. Masud


Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2019 på medlemssiderne

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. april 2019 på medlemssiderne

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her