DSG

Program for årsmødet 2010

Årsmøde i Dansk Selskab for Geriatri 2010
12.-13. marts 2010
Hotel Svendborg i Svendborg
Program

Fredag 12.03
12.00-13.00 Ankomst og let frokost
13.00-17.30 Trombose hos ældre
Mødeleder: Overlæge Jens Ulrik Rosholm, Geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital
13.00-13.10 Velkomst og praktiske oplysninger
13.10-14.45 "Antithrombotisk behandling hos ældre - generelle/kliniske aspekter".
Overlæge Jørn Dalsgaard, Trombosecentret, Gentofte Hospital

14.45-15.10 Kaffepause
15.10-15.55 "Den ældre med akut apopleksi - udredning, behandling, nye tiltag?"
Overlæge Grethe Andersen, Neurologisk afdeling F, Århus Sygehus.
15.55-16.40 "Tromboseprofylakse til ældre med arteriosklerotisk hjertesygdom".
Ledende overlæge, dr.med. Steen Husted, Kardiologisk afdeling A, Århus Sygehus"
16.40-16.45 Strække ben pause
16.45-17.30 Lipider og behandling med statiner til ældre". Adm. overlæge, dr. med.
Steen Stender, Klinisk biokemisk afdeling, Gentofte Hospital.
17.30-17.45 Afslutning ved mødeleder

19.00 Middag - drikkevarer for egen regning.


Se præsentationer på medlemsiderne


Program for Forskningsmødet i Dansk Selskab for Geriatri
Tirsdag d. 16. november 2010, Odense Universitetshospital.
Program:
Kl. 12.30-13.00 Ankomst og Sandwich
Kl. 13.00-13.10 Velkommen ved mødeleder Jens-Ulrik Rosholm
Kl. 13.10-14.00 Peter Schwarz : The Ageing Bone. Professor-tiltrædelsesforelæsning
KL.14.00-14.20 Marianne Kirchoff: Screening for faldrisiko mhp henvisning til
udredning i en faldklinik
Kl. 14.20-14.40 Hagedorn, D.K.; Holm, E.: Effects of traditional physical training and
visual computer feedback Training in frail elderly patients. A
randomized intervention study.
Kl. 14.40-15.00 Strække ben og se Posters
Kl. 15.00-15.50 Jesper Ryg: The Frail Hip - A study on the risk of second hip
fracture, prevalence of osteoporosis, and adherence to treatment
in patients with recent hip fracture. Ph.d. afhandling
Kl. 15.50 – 16.10 Maraldo M, McMurdor MTF, Vestergaard P, Schwarz P. Evidence of
effect of antiresorptive medicin in the elderly and old.
Kl.16.10-16.30 Kaffe og posters
Kl. 16.30-16.50 Randi Brattaule : Behandling af B-12-vitaminmangel hos uselekterede
geriatriske patienter
Kl. 16.50-17.10 Gregersen M, Zintchouk D, Hougaard K, Krogshede A, Almasi F,
Holm-Petersen IØ, Damsgaard EM. [Interdisciplinary geriatric
intervention among nursing home residents with hip fracture reduces
mortality].
Kl. 17.10-17.30 Afrunding.
MØDET ER SPONSORERET AF DANSK SELSKAB FOR GERIATRI
Praktiske oplysninger fremgår af invitationen

Posters:


Schwarz P, Jørgensen NR, Jensen LT, Vestergaard P. “Bone Mineral Density difference between Right and Left Hip during Ageing.”

Holm, E; Rosholm, J-U, Mørch,M: “International Graduates in Departments for Geriatric Medicine in Denmark”

Juncher, A., Pedersen, L., Schlenzig,J.: ”Hold hjulet i gang – et tværfagligt og tværsektorielt kompetenceudviklingsprogram mhp at opnå færre uhensigtsmæssige indlæggelser”

Tarulis,A: ”Diabetes mellitus hos ældre”

Tulupova, E: ” Video-SKO projekt.Struktureret klinisk observation i evalueringen af KBUlægernes kompetencer. ”

Rosholm, J-U, Matzen, L; Due-Hansen, O.R.: “Can music prevent delirium in geriatric patients?”

Harbig, P; Bart,I.; Nielsen, P.L.; Terkelsen, L.; Olesen,C; Buus,K; Damsgaard; E.M.: “Adherence to trestment of urinary Tract Infection in The Elderly.”

Buus,K; Harbig,P; Barat,I, Nielsen, P.L.; Damsgaard; E.M: “Preventive an dcurative treatment of Urinary Tract Infection In The Elderly.”

Brynningsen,P; Gregersen,M; Damsgaard; E.M: “No influence of early malnutrition on 5-year mortality in Elderly Stroke Patients”.

Zintchouk,D; Pdersen,A.B.L.; Gregersen,M; Damsgaard; E.M: Compraison of extended and traditional Charlson Comorbidity Index in Elderly Patients.

Haugaard,C; Gregersen,M; Damsgaard; E.M: Blood Transfusion after Hip Fracture Surgery Does not influence CRP in Nursing Home Residents.

Pedersen, A.B.L.; Zintchouk,D. Gregersen M; Damsgaard; E.M: Mortality in acutely admitted medicial patients aged +80 years.

Bjerregaard,E. Poulsen,I; Skærbæk,C; Knudsen,E; Grauslund,S; Rasmussen,L; Hesselbo,B: “Improvement of Communication Between The Hospital and The Primary Health Care to Prevent Hospital Re-admission of Geriatric Patients. An investigation of Chair Stand Test and Weight Loss as Indicators for Sickness, Loss of Function and Impairment.”

Foss, C.H: “Atypical Presentation of Community-Acquired Pneumonia (CAP) in an Acute Geriatric Ward”

Brandt,M; Grönvall,E; Bo.S.S.; Læssøe,U; Damsgaard; E.M: “It-suppport in home rehabilitation of geriatric patients with vestibular dysfunction.”

Terkelsen,L; Harbig,P; Barat,I; Buus,K; Damsgaard; E.M: “Acceptance of an electronic Telemonitoring Device to Improve Compliance With Medicine Intake.”

Strømø,M;Damgaard,K; Pedersen, S.H.; Mortensen,B; Petersen, C.” Hospitalsbaseret Følge-hjem team. Opgørelse af 3 års virke. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden.

Bliucukiene,R. "Audit af ernæringsindsats på Geriatrisk afdeling, SVB" Midttun,M; Ahmadzay,N.F.; Henriksen,J.H. ”Does comprilan bandage have any influence on peripheral perfusion in patients with oedema?”  


Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her