DSG

Program for årsmødet 2010

Årsmøde i Dansk Selskab for Geriatri 2010
12.-13. marts 2010
Hotel Svendborg i Svendborg
Program

Fredag 12.03
12.00-13.00 Ankomst og let frokost
13.00-17.30 Trombose hos ældre
Mødeleder: Overlæge Jens Ulrik Rosholm, Geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital
13.00-13.10 Velkomst og praktiske oplysninger
13.10-14.45 "Antithrombotisk behandling hos ældre - generelle/kliniske aspekter".
Overlæge Jørn Dalsgaard, Trombosecentret, Gentofte Hospital

14.45-15.10 Kaffepause
15.10-15.55 "Den ældre med akut apopleksi - udredning, behandling, nye tiltag?"
Overlæge Grethe Andersen, Neurologisk afdeling F, Århus Sygehus.
15.55-16.40 "Tromboseprofylakse til ældre med arteriosklerotisk hjertesygdom".
Ledende overlæge, dr.med. Steen Husted, Kardiologisk afdeling A, Århus Sygehus"
16.40-16.45 Strække ben pause
16.45-17.30 Lipider og behandling med statiner til ældre". Adm. overlæge, dr. med.
Steen Stender, Klinisk biokemisk afdeling, Gentofte Hospital.
17.30-17.45 Afslutning ved mødeleder

19.00 Middag - drikkevarer for egen regning.


Se præsentationer på medlemsiderne


Program for Forskningsmødet i Dansk Selskab for Geriatri
Tirsdag d. 16. november 2010, Odense Universitetshospital.
Program:
Kl. 12.30-13.00 Ankomst og Sandwich
Kl. 13.00-13.10 Velkommen ved mødeleder Jens-Ulrik Rosholm
Kl. 13.10-14.00 Peter Schwarz : The Ageing Bone. Professor-tiltrædelsesforelæsning
KL.14.00-14.20 Marianne Kirchoff: Screening for faldrisiko mhp henvisning til
udredning i en faldklinik
Kl. 14.20-14.40 Hagedorn, D.K.; Holm, E.: Effects of traditional physical training and
visual computer feedback Training in frail elderly patients. A
randomized intervention study.
Kl. 14.40-15.00 Strække ben og se Posters
Kl. 15.00-15.50 Jesper Ryg: The Frail Hip - A study on the risk of second hip
fracture, prevalence of osteoporosis, and adherence to treatment
in patients with recent hip fracture. Ph.d. afhandling
Kl. 15.50 – 16.10 Maraldo M, McMurdor MTF, Vestergaard P, Schwarz P. Evidence of
effect of antiresorptive medicin in the elderly and old.
Kl.16.10-16.30 Kaffe og posters
Kl. 16.30-16.50 Randi Brattaule : Behandling af B-12-vitaminmangel hos uselekterede
geriatriske patienter
Kl. 16.50-17.10 Gregersen M, Zintchouk D, Hougaard K, Krogshede A, Almasi F,
Holm-Petersen IØ, Damsgaard EM. [Interdisciplinary geriatric
intervention among nursing home residents with hip fracture reduces
mortality].
Kl. 17.10-17.30 Afrunding.
MØDET ER SPONSORERET AF DANSK SELSKAB FOR GERIATRI
Praktiske oplysninger fremgår af invitationen

Posters:


Schwarz P, Jørgensen NR, Jensen LT, Vestergaard P. “Bone Mineral Density difference between Right and Left Hip during Ageing.”

Holm, E; Rosholm, J-U, Mørch,M: “International Graduates in Departments for Geriatric Medicine in Denmark”

Juncher, A., Pedersen, L., Schlenzig,J.: ”Hold hjulet i gang – et tværfagligt og tværsektorielt kompetenceudviklingsprogram mhp at opnå færre uhensigtsmæssige indlæggelser”

Tarulis,A: ”Diabetes mellitus hos ældre”

Tulupova, E: ” Video-SKO projekt.Struktureret klinisk observation i evalueringen af KBUlægernes kompetencer. ”

Rosholm, J-U, Matzen, L; Due-Hansen, O.R.: “Can music prevent delirium in geriatric patients?”

Harbig, P; Bart,I.; Nielsen, P.L.; Terkelsen, L.; Olesen,C; Buus,K; Damsgaard; E.M.: “Adherence to trestment of urinary Tract Infection in The Elderly.”

Buus,K; Harbig,P; Barat,I, Nielsen, P.L.; Damsgaard; E.M: “Preventive an dcurative treatment of Urinary Tract Infection In The Elderly.”

Brynningsen,P; Gregersen,M; Damsgaard; E.M: “No influence of early malnutrition on 5-year mortality in Elderly Stroke Patients”.

Zintchouk,D; Pdersen,A.B.L.; Gregersen,M; Damsgaard; E.M: Compraison of extended and traditional Charlson Comorbidity Index in Elderly Patients.

Haugaard,C; Gregersen,M; Damsgaard; E.M: Blood Transfusion after Hip Fracture Surgery Does not influence CRP in Nursing Home Residents.

Pedersen, A.B.L.; Zintchouk,D. Gregersen M; Damsgaard; E.M: Mortality in acutely admitted medicial patients aged +80 years.

Bjerregaard,E. Poulsen,I; Skærbæk,C; Knudsen,E; Grauslund,S; Rasmussen,L; Hesselbo,B: “Improvement of Communication Between The Hospital and The Primary Health Care to Prevent Hospital Re-admission of Geriatric Patients. An investigation of Chair Stand Test and Weight Loss as Indicators for Sickness, Loss of Function and Impairment.”

Foss, C.H: “Atypical Presentation of Community-Acquired Pneumonia (CAP) in an Acute Geriatric Ward”

Brandt,M; Grönvall,E; Bo.S.S.; Læssøe,U; Damsgaard; E.M: “It-suppport in home rehabilitation of geriatric patients with vestibular dysfunction.”

Terkelsen,L; Harbig,P; Barat,I; Buus,K; Damsgaard; E.M: “Acceptance of an electronic Telemonitoring Device to Improve Compliance With Medicine Intake.”

Strømø,M;Damgaard,K; Pedersen, S.H.; Mortensen,B; Petersen, C.” Hospitalsbaseret Følge-hjem team. Opgørelse af 3 års virke. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden.

Bliucukiene,R. "Audit af ernæringsindsats på Geriatrisk afdeling, SVB" Midttun,M; Ahmadzay,N.F.; Henriksen,J.H. ”Does comprilan bandage have any influence on peripheral perfusion in patients with oedema?”  


Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2019 på medlemssiderne

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. april 2019 på medlemssiderne

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her