DSG


Indmeldelse/Udmeldelse/ændringer af medlemsoplysninger

Indmeldelse i DSG sker via Lægeforeningens hjemmeside.

Hvis du er medlem af Lægeforeningen:

Log in på 'Min side' på www.laeger.dk, vælg fanebladet 'Dit medlemsskab' og herunder menupunktet 'Videnskabelige selskaber'

Hvis du ikke er medlem af Lægeforeningen:

Følg dette link

Ved udmeldelse/ændring af oplysninger:

Log in på 'Min side' på www.laeger.dk. Her kan du ændre dine personlige oplysninger, og vælge udmeldelse.

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde d. 10, marts på medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her