DSG


Indmeldelse/Udmeldelse/ændringer af medlemsoplysninger

Indmeldelse i DSG sker via Lægeforeningens hjemmeside.

Log in på 'Min side' på www.laeger.dk, vælg fanebladet 'Dit medlemsskab' og herunder menupunktet 'Videnskabelige selskaber'

Ved udmeldelse/ændring af oplysninger:

Log in på 'Min side' på www.laeger.dk. Her kan du ændre dine personlige oplysninger, og vælge udmeldelse.

Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2019 på medlemssiderne

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. april 2019 på medlemssiderne

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her