DSG

Invitation til offentligt forsvar af ph.d.-afhandling.

Invitation til offentligt forsvar af ph.d.-afhandlingen:
Short-term readmission and mortality in older patients discharged after a pneumonia admission

af

Susanne Boel Graversen, læge og ph.d.-studerende
Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus
Onsdag d.2/6 2021 kl. 14
Samfundsmedicinsk Auditorium (lokale 101), bygning 1262,
Bartholins Allé 4, Aarhus Universitet og virtuelt via zoom

Lungebetændelse hos ældre udgør en stadig større udfordring i sundhedsvæsener verden over med talrige hospitalsindlæggelser til følge. Tiden efter udskrivelse udgør en sårbar periode med høj risiko for alvorlige uønskede hændelser. Sammenhængen mellem forskellige risikofaktorer og genindlæggelse og dødelighed efter udskrivelse har været fokus i et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health. 
I projektet, som er baseret på registerdata, er det undersøgt, hvordan demografiske karakteristika, lægesøgningsadfærd, komorbiditet og medicinforbrug påvirker risikoen for genindlæggelse og dødelighed hos ældre personer i de første 30 dage efter en hospitalsindlæggelse for lungebetændelse.
Projektet er udført af Susanne Boel Graversen, der er læge i geriatrisk hoveduddannelse.

Bedømmelsesudvalg:
Christian Wejse, lektor, Institut for Folkesundhed, AU (formand)
Karen Andersen-Ranberg, professor, Klinisk Institut, SDU
Eric Mortensen, professor, Division of General Internal Medicine, University of
Connecticut
Vejledere:
Annelli Sandbæk, professor, Institut for Folkesundhed, AU (hovedvejleder)
Catherine Hauerslev Foss, klinisk lektor, Afdeling for Ældresygdomme, AUH
Anette Riisgaard Ribe, postdoc., Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus
Henrik Schou Pedersen, MSc, Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Forsvaret vil blive afholdt på engelsk. Der er mulighed for fysisk fremmøde eller virtuel tilstedeværelse. Link til forsvar kan fås ved henvendelse til sugrav@ph.au.dk.

0000-00-00

Specialespecifikt forskertræningskursus for HU læger

Husk frist for tilmelding til forskertræningskursus. VI har udskudt deadline for tilmelding til d. 5/5

Kurset afholdes 9-10 juni 2021 på Hotel H C Andersen i Odense
Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger efter først til mølle princippet.

 
Tilmelding sker på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RMDZVJFPJP15

Bemærk at linket til survey x’act ikke kan tilgås via browserne Safari, Firefox og Edge, men virker fint via Explorer og Chrome. DERFOR: KOPIER LINKET OG SÆT DET IND I ADRESSELINIEN I CHROME ELLER INTERNET EXPLORER !

Evt spørgsmål rettes til Ingelise Aagaard på mail: ingeaaga@rm.dk.
Seneste tilmeldingsdato 5. maj2021.


Om Kurset
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned. 
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet
 

0000-00-00

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger

 

Afholdes 31. august – 1. september 2020 på Hotel Comwell H C Andersen i Odense.

En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere.

Hvis der, pga COVID-19 situationen i Danmark, er yderligere restriktioner i forsamlingsantal, forbeholder forskningsudvalget sig ret til at prioritere i de tilmeldte, så dem der kan risikere at mangle kurset for at få afsluttet deres HU-forløb, får førsteret. I øvrigt tildeles pladser efter først-til-mølle.

Seneste tilmeldingsdato 15. juli 2020.

Tilmelding på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=671N2KJ5U6C5

Bemærk at linket ikke kan tilgås via browserne Safari eller Firefox, men virker fint via Explorer og Chrome.

 

Kurset afholdes normalt hvert år i maj-juni måned, men er i år udskudt pga COVID-19 pandemien.

Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.

Link: http://danskselskabforgeriatri.dk/www1/dok/Forskningstraening_i_Geriatri2_2016.pdf

 

22. april 2020 Forskningsudvalget

0000-00-00

Nyt Webinar

FALD - med Else Marie Damgaard - se det her 

Præsentationer fra årsmødet 2021 kan nu ses på medlemsiderne

Ny liste med pressekontakter kan ses her

Se optagelse af webinar med Lotte Usinger og Martin Schultz. Følg linket her