DSG

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger:
Afholdes 6-7 juni 2018 på Hotel Radisson H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet.
Seneste tilmeldingsdato 1. maj
Tilmelding på DSGforskningsudvalg@gmail.com
Kurserne afholdes hvert år i maj-juni måned.
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
Link: http://danskselskabforgeriatri.dk/www1/dok/Forskningstraening_i_Geriatri2_2016.pdf

28. december 2017 Forskningsudvalget

18/03/2018

Dansk geriatrisk forskning

Materialet baserer sig på en database fra Marianne Schroll  samt et Word dokument overført til database (1990 -) fra Claus Moe, formidlet af Marianne Schroll. Lister med hyperlinks til abstracts, mest PubMed, er markerede med *. Listerne er ikke fuldstændige

02/01/2018