DSG

YNGRE GERIATERES FORMÅL

At skabe et fagligt og socialt netværk for yngre læger under uddannelse i geriatri samt yngre læger og medicinstuderende med særlig interesse for specialet.

At danne et forum, hvor medlemmerne kan inspirere hinanden, diskutere holdninger til specialet og give plads til i uformelle rammer at dele erfaringer, samt virke rådgivende i forbindelse med uddannelsen i geriatri.

At fremme uddannelsen for yngre læger i geriatrien med fokus på undervisning og fremlægning af data fra videnskabelige undersøgelser omhandlende geriatriske sygdomme og syndromer.

Der stiles mod 2-3 årlige landsdækkende møder af faglig og social karakter, samt flere lokale arrangementer i løbet af året, hvor sygdomsbilleder med geriatrisk fokus gennemgås og diskuteres.
 


Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2019 på medlemssiderne

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. april 2019 på medlemssiderne

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her