DSG

Den ældre hæmatologiske patient

Fælles temadag for yngre geriatere og yngre hæmatologer.

Fredag d.23.nov 2018 kl.9.30-15.30 på Nyborg Strand.
Obs begrænset antal pladser.


Se programmet her

22/06/2018

Generalforsamling 2018

Generalforsamling Yngre Geriatere
Svendborg, fredag d. 9.marts 2018

Referat

Ordstyrer: Ann-Kristine Weber
Referent: Marie Linderup Funck

Årsberetning
Ved formand Lisbeth Rygaard Jensen
Emner berørt:
- Efterårsmødet i København
- Karrieredage/specialernes dag
- Eftermiddagsmøder
- Plads i DSGs bestyrelse (dog uden stemmeret)
- DGO samarbejde
- Udpegning af yngre geriatere til diverse udvalg bl.a. ansættelsesudvalg og videreuddannelsesråd,
- Sociale medier
- Årets Inspirator
- Næste projekter: Efterårsmødet i Aarhus og møde arrangeret sammen med yngre hæmatologer.
- Opfordring til YG: Vi vil gerne være behjælpelig med at arrangere/sponsorere gode ideer/eftermiddagsmøder. Skriv til Styregruppen og vi finder ud af det!

Valg til styregruppen
Ikke på valg: Lene Holst Andersen, Lisbeth Rygaard Jensen, Ditte Beck Jepsen og Ann-Kristine Weber.
På valg: Le genopstiller ikke. Marie, Troels og Nina genopstiller alle og vælges ind.
Lene Pedersen vælges som nyt medlem.

Holdningsdiskussion
Ønsker vi deltagelse af medicinalinstrustrien til efterårsmødet? Hvordan skal de være med?
Vi diskuterer for og imod. Generelt vil medlemmerne gerne give en mindre egenbetaling hvis det kan få enderne til at nå sammen (og  der måske er lidt mere forplejning). Eksempelvis 150kr –og så gratis for studerende. Industrien kan evt. være med hvis de ikke arrangerer selve programmet men er med på sidelinjen. 

Evt.
Det bemærkes , at det er utilfredsstillende med så kort tid til YGs generalforsamling, da vi ikke når ret meget. Styregruppen vil (igen) presse på for at få mere tid afsat.

23/03/2018

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater ?

Vi er alle enige om, at Geriatri er et udfordrende og spændende speciale. Heldigvis ser det ud til, at der er rigtigt mange, der gerne vil være geriatere for tiden, og det skulle jo gerne vare ved.
Grunden til at der er mange unge læger, der gerne vil vores speciale, skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende Geriatere rundt om i landet.
Da valget af speciale kan påvirkes af meget, er det vigtigt, at der ikke kun er dygtige klinikere, men også ildsjæle, der inspirerer og ”sælger” specialet godt.
Vi vil gerne i YG sætte fokus på, hvor vigtigt det er for specialets fremtid.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til, at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for Geriatri:
• Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet?
• Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
• Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig? 
• Hvem gjorde forskellen?
Eneste krav er, at personen speciallæge indenfor geriatri. 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 20. februar 2018.
YG´s bestyrelse vurderer alle nomineringerne, og kårer den bedste vinderen på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ”Årets inspirator” med den flotte pokal samt læst begrundelsen op ved årsmødet.
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
Hilsen,
YG´s Styregruppe.
10/01/2018

Efterårsmøde 2017

Efterårsmøde i Dansk Selskab for Geriatri bliver i år fredag d. 3. november på Bispebjerg Hospital. Formiddagen er tiltænkt de yngre geriatere og emnet er DEMENS. Eftermiddagen er for alle geriatere og emnet er ANÆMI.

17/05/2017

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her