DSG

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater ?

Vi er alle enige om, at Geriatri er et udfordrende og spændende speciale. Heldigvis ser det ud til, at der er rigtigt mange, der gerne vil være geriatere for tiden, og det skulle jo gerne vare ved.
Grunden til at der er mange unge læger, der gerne vil vores speciale, skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende Geriatere rundt om i landet.
Da valget af speciale kan påvirkes af meget, er det vigtigt, at der ikke kun er dygtige klinikere, men også ildsjæle, der inspirerer og ”sælger” specialet godt.
Vi vil gerne i YG sætte fokus på, hvor vigtigt det er for specialets fremtid.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til, at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for Geriatri:
• Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet?
• Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
• Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig? 
• Hvem gjorde forskellen?
Eneste krav er, at personen speciallæge indenfor geriatri. 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 20. februar 2018.
YG´s bestyrelse vurderer alle nomineringerne, og kårer den bedste vinderen på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ”Årets inspirator” med den flotte pokal samt læst begrundelsen op ved årsmødet.
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
Hilsen,
YG´s Styregruppe.
10/01/2018

Efterårsmøde 2017

Efterårsmøde i Dansk Selskab for Geriatri bliver i år fredag d. 3. november på Bispebjerg Hospital. Formiddagen er tiltænkt de yngre geriatere og emnet er DEMENS. Eftermiddagen er for alle geriatere og emnet er ANÆMI.

17/05/2017