DSG

STYREGRUPPEN - hvem er vi ?


Lisbeth Rygaard Jensen, formand
Hoveduddannelse i geriatri, Herlev hospital
Lisbeth.rygaard.jensen.01@regionh.dk

Ditte Beck Jepsen
Phd-studerende, Odense Universitetshospital
Ditte.Beck.Jepsen2@rsyd.dk

Ann Kristine Weber Giger
Hoveduddannelse i geriatri, Odense-Svendborg
ann-kristine.weber@rsyd.dk

Lene Pedersen
Hoveduddannelse i geriatri, Odense-Svendborg
Lene.Steensgaard@rsyd.dk

Lene Holst Andersen
Hoveduddannelse i geriatri, Randers
exleha@gmail.com

Marie Linderup Funck
Hoveduddannelse i geriatri, Aarhus-Horsens
marklein@rm.dk

Troels Gammeltoft Dolin
Introduktionsstilling i geriatri, Gentofte
troels.gammeltoft.dolin@regionh.dk

Nina Gunge Riberholt
Hoveduddannelse i geriatri, Hvidovre
nina.gunge.riberholt.01@regionh.dk

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her