DSG

MEDLEMSKAB

Som yngre læge er man automatisk medlem af YG, hvis man er medlem af DSG. Er du ikke medlem endnu, så gå ind under fanen Indmeldelse på Dansk Selskab for Geriatri's hjemmeside.

Medicinstuderende kan ikke være medlem af DSG men kan efter ansøgning blive associeret medlem af YG. Skriv til yngregeriatere@gmail.com med navn, universitet, semester og mailadresse.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her