DSG

FORSKNING

Der er et stort ønske om at danne et forum for yngre geriatere, som er forskningsinteresserede, hvor man kan søge hjælp og inspiration til at komme i gang med større eller mindre projekter. Desuden ønskes et forum for networking, når først man er i gang med et projekt - både lokalt og på tværs af regionerne.
Al begyndelse er svær, men vi forsøger i første omgang med en "Forsknings-kontakt-buddy" i hver uddannelsesregion.

Kontaktperson: Region Øst: Cecilia Lund (Herlev Hospital)
Region Syd: Anette Tanderup (Odense Hospital)
Region Nord: Vacant

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Referat fra bestyrelsesmøde d.  17. januar 2019 på  medlemsiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her