DSG

FORSKNING

Der er et stort ønske om at danne et forum for yngre geriatere, som er forskningsinteresserede, hvor man kan søge hjælp og inspiration til at komme i gang med større eller mindre projekter. Desuden ønskes et forum for networking, når først man er i gang med et projekt - både lokalt og på tværs af regionerne.
Al begyndelse er svær, men vi forsøger i første omgang med en "Forsknings-kontakt-buddy" i hver uddannelsesregion.

Kontaktperson: Region Øst: Cecilia Lund (Herlev Hospital)
Region Syd: Anette Tanderup (Odense Hospital)
Region Nord: Vacant

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her