DSG


Årlige begivenheder i YG


  Generalforsamling i forbindelse med årsmøde i DSG

  Sommerfest

  Formiddagsarrangement i forbindelse med efterårsmøde i DSG

  Lokale eftermiddags-arrangementer af faglig og social karakter


Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Referat fra bestyrelsesmøde d.  17. januar 2019 på  medlemsiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her