DSG


Formænd for de Sundhedsfaglige Råd/Specialeråd i geriatri.

Sundhedsfagligt Råd for Geriatri, Region Hovedstaden:

Formand: Vicedirektør Kirsten Breindal, Hvidovre Hospital,
 E-mail: Kirsten.Breindal@regionh.dk

Næstformand: Ledende overlæge Finn Rønholt, Herlev-Gentofte Hospital
E-mail: finn.roenholt@regionh.dk


Sundhedsfagligt Råd i Geriatri Region Sjælland:

Formand: Sygehusdirektør Vagn Bach,
Næstformand: Overlæge Solvejg Henneberg Pedersen, Holbæk Sygehus
E-mail shp@dadlnet.dk

 
Specialeråd i Geriatri i Region Nordjylland:

Intet Specialeråd

Specialeråd i Geriatri i Region Midtjylland:

Formand: Reservelæge Nasrin Imamirad, Århus Sygehus  , E-mail: nasrimam@rm.dk


Specialeråd i Geriatri i Region Syddanmark:
Formand: Ledende overlæge Lars Matzén, OUH, Svendborg Sygehus,
E-mail: lars.matzen@ouh.regionsyddanmark.dk


Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Referat fra bestyrelsesmøde d.  17. januar 2019 på  medlemsiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her