DSG


Kontakt til Dansk Selskab For Geriatri

Lotte Usinger, formand
Lotte Sejr Kirring, sekretær
Lotte Blok Madsen, webredaktør
Årshjul bestyrelsen

Januar• Bestyrelsesmøde; planlægge generalforsamling, hvilke poster skal der sikres nye medlemmer til
• Indkalde halvårsberetninger fra udvalg til fremlæggelse til generalforsamling
• Deltagelse til DSIM årsmøde sikres
• Opslag til hjemmesiden: Legat til EUGMS kan søges
Februar• Indkaldelse til generalforsamling
Marts• 1. Bestyrelsesmøde dagen før generalforsamling
• Generalforsamling
• 2. Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, her konstituering af ny bestyrelse og planlægning af næste års bestyrelsesmøder
• Ekstraordinær generalforsamling planlægges evt.
• Sikre indikatorer eller ændringer til eksisterende til den Geriatriske Database
April/Maj• Bestyrelsesmøde
• Opfølgning på årsmødet
• Invitere formand for databasen til drøftelse af indikatorer
• Læse hjemmesiden igennem og korrigere
Juni• Bestyrelsesmøde
• Gennemgå specialerådenes mødereferater
• Indkalde halvårsereferater fra udvalg til bestyrelsesmødet i september
Juli/August• Sommerferie
September• VISIONSMØDE samme dag som bestyrelsesmøde
• Evt. ekstraordinær generalforsamling planlægges, vedtægtsændring bl.a.
• Nationale kliniske retningslinjer - Forslag drøftes/udarbejdelse påbegyndes
• Hagedornmøde marts – foredragsholder sikres
• Fremlægge budget for årsmødet
Oktober• Efterårsmøde
• Evt. ekstraordinær generalforsamling
November• Bestyrelsesmøde
• Godkende næste års budget
• Gennemgå specialerådenes mødereferater
December• Juleferie
Opdateret 15. september 2017

Ny præsentation fra Yngre Geriatere. Se her

Se de nyeste referat fra bestyrelsesmødet 13. juni  på medlemssiderne

Specialespecifikt Kursus.
Geriatriske Sygdomme 1

se mere under Uddannelse