DSG


Om DSG

Geriatri er læren om alderdommens sygdomme, deres årsager, diagnose, behandling og forebyggelse. Geriatri er det bredest dækkende interne medicinske speciale, og varetager udredning og behandling af svækkede, ældre patienter med komplekse sygdomme. Målet er så vidt muligt at helbrede patientens akutte tilstand, forbedre funktionsniveauet, øge livskvaliteten og sikre uafhængigheden. Udredning foretages ved en helhedsvurdering af patienten og danner basis for den videre behandling, rehabilitering og opfølgning. Det betyder, at der i geriatrien arbejdes tværfagligt, tværspecialiseret og tværsektorielt for at skabe en helhedsløsning og et sammenhængende forløb for patienten.

Selskabets formål er:
• At samle danske læger med særlig interesse og erfaring indenfor geriatri
• At udbrede kendskabet og fremme interessen for specialet geriatri
• At udvikle det geriatriske speciale med særlig vægt på uddannelse og forskning
• At afholde videnskabelige møder for selskabets medlemmer med foredrag og faglige diskussioner
• At repræsentere specialet geriatri i relevante nationale fora
• At etablere og udbygge internationale kontakter med henblik på specialets udvikling både nationalt og internationalt

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her