DSG


Kontakt til Dansk Selskab For Geriatri

Lotte Usinger, formand
Lotte Sejr Kirring, sekretær
Lotte Blok Madsen, webredaktør

Se programmet for Årsmøde 2018 her

Ny præsentation fra Yngre Geriatere. Se her

Se de nyeste referat fra bestyrelsesmødet 22. november  på medlemssiderne