DSG


Indmeldelse/Udmeldelse/ændringer af medlemsoplysninger

Indmeldelse i DSG sker via Lægeforeningens hjemmeside.

Hvis du er medlem af Lægeforeningen:

Log in på 'Min side' på www.laeger.dk, vælg fanebladet 'Dit medlemsskab' og herunder menupunktet 'Videnskabelige selskaber'

Hvis du ikke er medlem af Lægeforeningen:

Følg dette link

Ved udmeldelse/ændring af oplysninger:

Log in på 'Min side' på www.laeger.dk. Her kan du ændre dine personlige oplysninger, og vælge udmeldelse.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12- juni 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her