DSG


Indmeldelse/Udmeldelse/ændringer af medlemsoplysninger

Indmeldelse i DSG sker via Lægeforeningens hjemmeside.

Hvis du er medlem af Lægeforeningen:

Log in på 'Min side' på www.laeger.dk, vælg fanebladet 'Dit medlemsskab' og herunder menupunktet 'Videnskabelige selskaber'

Hvis du ikke er medlem af Lægeforeningen:

Følg dette link

Ved udmeldelse/ændring af oplysninger:

Log in på 'Min side' på www.laeger.dk. Her kan du ændre dine personlige oplysninger, og vælge udmeldelse.

Se programmet for Årsmøde 2018 her

Ny præsentation fra Yngre Geriatere. Se her

Se de nyeste referat fra bestyrelsesmødet 10. januar 2018  på medlemssiderne