DSG

Dansk geriatrisk forskning

Materialet baserer sig på en database fra Marianne Schroll  samt et Word dokument overført til database (1990 -) fra Claus Moe, formidlet af Marianne Schroll. Lister med hyperlinks til abstracts, mest PubMed, er markerede med *. Listerne er ikke fuldstændige

02/01/2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her