DSG

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger

Afholdes 6-7 juni 2018 på Hotel Radisson H C Andersen i Odense

En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet.

Tilmelding på DSGforskningsudvalg@gmail.com

Kurserne afholdes hvert år i maj-juni måned. Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet. 28. december 2017

Se vejledning til kurset her

Forskningsudvalget

08/01/2018

Dansk geriatrisk forskning

Materialet baserer sig på en database fra Marianne Schroll  samt et Word dokument overført til database (1990 -) fra Claus Moe, formidlet af Marianne Schroll. Lister med hyperlinks til abstracts, mest PubMed, er markerede med *. Listerne er ikke fuldstændige

02/01/2018

Se programmet for Årsmøde 2018 her

Ny præsentation fra Yngre Geriatere. Se her

Se de nyeste referat fra bestyrelsesmødet 22. november  på medlemssiderne