DSG

Dansk geriatrisk forskning

Materialet baserer sig på en database fra Marianne Schroll  samt et Word dokument overført til database (1990 -) fra Claus Moe, formidlet af Marianne Schroll. Lister med hyperlinks til abstracts, mest PubMed, er markerede med *. Listerne er ikke fuldstændige

2014-12-01

Ny præsentation fra Yngre Geriatere. Se her

Se de nyeste referat fra bestyrelsesmødet 13. juni  på medlemssiderne

Specialespecifikt Kursus.
Geriatriske Sygdomme 1

se mere under Uddannelse