DSG

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater?

Vi er alle enige om, at Geriatri er et udfordrende og spændende speciale. 
 
Grunden til at unge læger, vil vores speciale, skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende Geriatere rundt om i landet. 
Da valget af speciale kan påvirkes af meget, er det vigtigt, at der ikke kun er dygtige klinikere, men også ildsjæle, der inspirerer og ”sælger” specialet godt. 
 
Vi vil gerne i YG sætte fokus på, hvor vigtigt det er for specialets fremtid.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til, at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for Geriatri: 
•       Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet? 
•       Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
•       Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig?  
•       Hvem gjorde forskellen?
Eneste krav er, at personen er speciallæge indenfor geriatri.  
 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 10. februar 2021. 
 
YG´s bestyrelse vurderer alle nomineringerne, og kårer den bedste vinderen på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ”Årets inspirator” samt læst begrundelsen op ved årsmødet. 
 
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
 
Hilsen,
YG´s Styregruppe.
 
 

01/15/2021

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger i geriatri:


Afholdes 9-10 juni 2021 på Hotel H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet. 
Tilmelding sker på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RMDZVJFPJP15 
Bemærk at linket til survey x’ act ikke kan tilgås via browserne Safari eller Firefox, men virker fint via Explorer og Chrome.
Evt spørgsmål rettes til Ingelise Aagaard på mail: ingeaaga@rm.dk.
Seneste tilmeldingsdato 1. maj2021.


Om Kurset
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned. 
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
 

10. januar 2021 Forskningsudvalget
 

01/10/2021

Information om kursusafvikling og Coronasituationen 2020

Læs kursusudvalgets information i vedhæftede dokument 

11/18/2020

Informationsmøde om Behandlingsrådet

Clinical Frailty Scale

Vedhæftet er artikel om Clinical Frailty Scale, som er oversat til dansk og verificeret. CFS var i foråret meget i vælten i forbindelse med vurdering af ældre i forbindelse med covid.

Se artikel

13/11/2020

Speciale specifikt kursus: Geriatriske sygdomme 1

 

Kurset afholdes på Århus Universitetshospital over 4 dage.

22/3 + 23/3 2021 samt 1/6 + 2/6 2021

Undervisningen er casebaseret med en blanding af oplæg og diskussion af bl.a. en gennemgående patientcase, hvor mange specialer(oplægsholdere) vil blive inddraget undervejs. Herudover en mindre hjemmeopgave, som skal afleveres senest 1/5 2021.

Tilmelding til kursussekretær senest 15/2 2021:
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk)
Du skal være under hoveduddannelse til specialet for at deltage i kurset.

Til brug for registrering:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
År i hoveduddannelsen

Ved behov for yderligere oplysninger af praktisk karakter kontaktes sekretær
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk) 
Øvrige henvendelser til delkursusleder Seham Shahla(sehashah@rm.dk) eller
Catherine Hauerslev Foss (annefoss@rm.dk) eller 29120534.
 

10/06/2020

Generalforsamlingen

Se video af generalforsamlingen - klik på linket

OBS. Stor fil 13 GB tager fra en halv til en hel times downloadtid alt efter forbindelse

10/01/2020

Ny professor i geriatri og ny professor i sårbarhed ved SDU og Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Overlæge Ph.d. Jesper Ryg er fra 1. juli 2020 ansat som professor og forskningsleder på geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Ph.d. Dorthe Nielsen er 1. juli 2020 ansat som professor i sårbarhed i en stilling delt imellem geriatri og infektionsmedicin.

Sammen med den nuværende professor Karen Andersen-Ranberg og gæste professor Tahir Masud fra England vil de videreudvikle det geriatriske forskningsområde i et forhåbentligt frugtbart samarbejde med landets øvrige forskningsenheder i geriatri.
 
Lars-Erik Matzen
Ledende overlæge, Geriatrisk afdeling G, Odense

06/30/2020

EuGMS 2020

This year the EuGMS 2020 e-Congress “COVID-19: LESSONS AND CHALLENGES FOR HEALTH CARE FOR OLDER ADULTS” will figure the main geriatric themes and the COVID-19 impact on older people’s health. For more information please visit: https://eugms2020.online/ We encourage you to submit your abstracts about main geriatric topics or through the new call for COVID19 abstracts we have just activated. For both calls the deadline is June 10, 2020.

Se yderligere information her

06/06/2020

EU Falls Festival 2021 - Call for Abstracts and Registrations

 

Dear colleagues,

 

Since 2015 the European Falls Festival brings leading academics, researchers, health care practitioners, clinicians, industry representatives and key stakeholders from across the globe together to celebrate best practice research and innovation in the multidisciplinary study and implementation of falls prevention in older people.

 

For yderligere oplysninger klik her ....

28/05/2020

Statement of the EuGMS Executive Board on the COVID-19 epidemic

 

Although there is no relationship between age and the probability of contracting the coronavirus (COVID-19), older adults are at much higher risk for developing serious complications from this contamination. The current analysis shows that mortality rates are about 15% in contaminated subjects over 80 years, whereas it is less than 0.5% in people < 50 years old.......
 

Læs hele udtalelsen her

 

13/03/2020

Referat fra den virtuelle generalforsamling 2020.

Se på medlemssiderne

Referat af bestyrelsesmøde 23 .september 2020 på medlemssiderne

Nyhedsbrev december 2019 på Medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her