DSG

Planlagt formandsskifte i bestyrelsen

Lotte Usinger er nu formand for DSG og afgående formand Kim Otto Jacobsen er næstformand.

23/09/2016

Uddannelsesmøde i DSG 26. oktober 

Der er uddannelsesmøde i DSG den 26. oktober fra 14-17, hvor alle er velkomne.

Emnet er kompetencevurdering. Mødet afholdes Marselisborg Centret, i konferencelokale A, bygning 8.

Se programmet her.

09/22/2016

Demensdiagnostik -  Masterclass basic

Kurset afholdes på Rigshospitalet Blegdamsvej d. 11. november 2016

Tilmelding: http://www.videnscenterfordemens.dk/kurser/2016/11/demensdiagnostik-masterclass-basic/

Se mere her

09/22/2016

NKR Forebyggelse af Fald

SST har anomdet om at DSG melder medlemmer ind til en arbejdsgruppe for NKR Forebyggelse af Fald

Hvis du er interesseret så kontakt gerne formand for DSG bestyrelsen Kim Otto Jacobsen for nærmere kim.otto.jacobsen@regionh.dk

17/09/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Dansk Selskab for Geriatri årsmøde 2017 - sæt kryds i kalenderen

Dato: 10.-11. marts 2017

Sted: Hotel Svendborg

Forskningsmøde afholdes som vanligt under årsmødet.

Deadline for abstracts: 1. december 2016

Du kan allerede nu indsende dit abstract til Solvejg Henneberg Pedersen i forskningsudvalget. Mail: shp@dadlnet.dk

05/09/2016

Specialespecifikt kursus i Gerontologi

Kurset afholdes som internat på Hotel Svendborg, i Svendborg, fra tirsdag, den 8. november til torsdag den 10. november 2016.

Selve kurset samt frokost dækkes af Sundhedsstyrelsen. Overnatning samt aftensmad på Hotel Svendborg dækkes af jeres respektive afdelinger. Derfor skal I ved tilmeldingen meddele EAN nummer på den geriatriske afdeling, som skal dække udgifterne for såvel jeres transport som jeres ophold. Tilmelding til kurset er kun gyldig med EAN nummer og afdelingens navn.

Undervisningsmetoderne består af forelæsninger, gruppearbejde, samt en mindre hjemmeopgave, som I får tilsendt og som skal præsenteres på kurset. Yderligere kursusinformation udsendes omkring 20. september.

Tilmelding med navn, afdeling og EAN nummer senest 15. september til

Afd. sekretær Charlotte Bremer Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk)

Vi glæder os til at se jer på kurset.

Erik Skjelbo og Karen Andersen-Ranberg

Delkursusledere

28/07/2016

Medicinsk uddannelseskonference

7.-9. september i Horsens

Yderligere oplysninger her

03/07/2016

Efterårsmøde 2016

Husk at reservere 4. nov. til Efterårsmøde i DSG.

Nærmere program følger…..

26/05/2016

Ny Geriatribog

Geriatri  er den første dansksprogede lærebog, som primært henvender sig til læger og medicinstuderende med interesse for det geriatriske speciale. Bogen kommer hele vejen rundt om geriatrien - fra specialets udvikling og organisering til demografi, alderdomsafgrænsning og de særlige forhold, man ser hos den geriatriske patient. Herudover rummer bogen en række organspecifikke kapitler og kapitler om geriatriske syndromer.

Bogen kan bestilles på http://munksgaard.dk/Medicin/Geriatri-/9788762813878

01/05/2016

Årets Inspirator 2016 

           Overlæge Lotte Usinger, Herlev Hospital fik tildelt prisen på DSGs årsmøde.

08/03/2016

Årsmøde Lægevidenskabelige selskaber 2016  - Ernæring

 17.-20. september afholdes den årlige kongres i European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) i Bella Center, København 

Mere information kan findes på www.dske.dk
 

13/05/2016

Dokument på Forskningsfanen om Forskningstræning er opdateret - 27.09.2016

Specialespecifikt Kursus.
Geriatriske Sygdomme 1

se mere under Uddannelse

Se referatet fra seneste bestyrelsesmøde 12. marts 2016 på medlemssiderne