DSG

Medicinsk uddannelseskonference

7.-9. september i Horsens

Yderligere oplysninger her

03/07/2016

Uddannelsesmøde i DSG 26. oktober 

Der er uddannelsesmøde i DSG den 26. oktober fra 14-17, hvor alle er velkomne.

Emnet er kompetencevurdering. Mødet afholdes Marselisborg Centret, i konferencelokale A, bygning 8.

Programmet tilgår senere.

23/06/2016

Efterårsmøde 2016

Husk at reservere 4. nov. til Efterårsmøde i DSG.

Nærmere program følger…..

26/05/2016

Ny Geriatribog

Geriatri  er den første dansksprogede lærebog, som primært henvender sig til læger og medicinstuderende med interesse for det geriatriske speciale. Bogen kommer hele vejen rundt om geriatrien - fra specialets udvikling og organisering til demografi, alderdomsafgrænsning og de særlige forhold, man ser hos den geriatriske patient. Herudover rummer bogen en række organspecifikke kapitler og kapitler om geriatriske syndromer.

Bogen kan bestilles på http://munksgaard.dk/Medicin/Geriatri-/9788762813878

01/05/2016

 Dansk Stroke Forum 2016

Tid: Fredag d. 17. juni 2016
Sted: Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99.
Tilmelding og program se her: Dansk Stroke Forum 2016

01/05/2016

Årets Inspirator 2016 

           Overlæge Lotte Usinger, Herlev Hospital fik tildelt prisen på DSGs årsmøde.

08/03/2016

NBV i geriatri, nu er vi gang…..

Vi er igang med at få etableret en national behandlingsvejledning (NBV) i geriatri, bestyrelsen har efter ønsker fra medlemmerne lavet udkast som er præsenteret til årets generalforsamling.

Hvis du har lyst til at bidrager i en arbejdsgruppe eller som tovholder så meld dig gerne til  formand Kim Otto Jacobsen 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

25/04/2016

Årsmøde Lægevidenskabelige selskaber 2016  - Ernæring

 17.-20. september afholdes den årlige kongres i European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) i Bella Center, København 

Mere information kan findes på www.dske.dk
 

13/05/2016