DSG

Specialespecifikt kursus i Gerontologi

Kurset afholdes som internat på Hotel Svendborg, i Svendborg, fra tirsdag, den 8. november til torsdag den 10. november 2016.

Selve kurset samt frokost dækkes af Sundhedsstyrelsen. Overnatning samt aftensmad på Hotel Svendborg dækkes af jeres respektive afdelinger. Derfor skal I ved tilmeldingen meddele EAN nummer på den geriatriske afdeling, som skal dække udgifterne for såvel jeres transport som jeres ophold. Tilmelding til kurset er kun gyldig med EAN nummer og afdelingens navn.

Undervisningsmetoderne består af forelæsninger, gruppearbejde, samt en mindre hjemmeopgave, som I får tilsendt og som skal præsenteres på kurset. Yderligere kursusinformation udsendes omkring 20. september.

Tilmelding med navn, afdeling og EAN nummer senest 15. september til

Afd. sekretær Charlotte Bremer Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk)

Vi glæder os til at se jer på kurset.

Erik Skjelbo og Karen Andersen-Ranberg

Delkursusledere

28/07/2016

Medicinsk uddannelseskonference

7.-9. september i Horsens

Yderligere oplysninger her

03/07/2016

Uddannelsesmøde i DSG 26. oktober 

Der er uddannelsesmøde i DSG den 26. oktober fra 14-17, hvor alle er velkomne.

Emnet er kompetencevurdering. Mødet afholdes Marselisborg Centret, i konferencelokale A, bygning 8.

Programmet tilgår senere.

23/06/2016

Efterårsmøde 2016

Husk at reservere 4. nov. til Efterårsmøde i DSG.

Nærmere program følger…..

26/05/2016

Ny Geriatribog

Geriatri  er den første dansksprogede lærebog, som primært henvender sig til læger og medicinstuderende med interesse for det geriatriske speciale. Bogen kommer hele vejen rundt om geriatrien - fra specialets udvikling og organisering til demografi, alderdomsafgrænsning og de særlige forhold, man ser hos den geriatriske patient. Herudover rummer bogen en række organspecifikke kapitler og kapitler om geriatriske syndromer.

Bogen kan bestilles på http://munksgaard.dk/Medicin/Geriatri-/9788762813878

01/05/2016

Årets Inspirator 2016 

           Overlæge Lotte Usinger, Herlev Hospital fik tildelt prisen på DSGs årsmøde.

08/03/2016

NBV i geriatri, nu er vi gang…..

Vi er igang med at få etableret en national behandlingsvejledning (NBV) i geriatri, bestyrelsen har efter ønsker fra medlemmerne lavet udkast som er præsenteret til årets generalforsamling.

Hvis du har lyst til at bidrager i en arbejdsgruppe eller som tovholder så meld dig gerne til  formand Kim Otto Jacobsen 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

25/04/2016

Årsmøde Lægevidenskabelige selskaber 2016  - Ernæring

 17.-20. september afholdes den årlige kongres i European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) i Bella Center, København 

Mere information kan findes på www.dske.dk
 

13/05/2016