DSG

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger:
Afholdes 6-7 juni 2018 på Hotel Radisson H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet.
Seneste tilmeldingsdato 1. maj
Tilmelding på DSGforskningsudvalg@gmail.com
Kurserne afholdes hvert år i maj-juni måned.
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
Link: http://danskselskabforgeriatri.dk/www1/dok/Forskningstraening_i_Geriatri2_2016.pdf

28. december 2017 Forskningsudvalget

18/03/2018

Rejselegat

Dansk Selskab for Geriatri udbyder hermed et rejselegat til en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri.
Legatet dækker deltagelse i Den Europæiske Geriatrikongres (EUGMS) den 10 -12 oktober 2018 i Berlin, Tyskland -  udgifter til rejse, ophold og kongresgebyr dog max 10.000kr.   
Information om EUGMS-kongressen ses på hjemmesiden:  http://www.eugms.org/2018.html

Motiveret ansøgning sendes til: Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri ved formand, Tina Carlsen pr. e-mail til: tlc@regionsjaelland.dk
Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 5. marts 2018. Legatmodtageren udvælges af Dansk Selskab for Geriatris bestyrelse med vægtning af ansøgerens interesse for det geriatriske speciale, deltagelse i organisatorisk arbejde samt forskningsaktivitet.
Rejselegatet overrækkes ved årsmødet i Dansk Selskab for Geriatri fredag den 9. marts 2018

 

15/02/2018

Speciale-specifikt kursus i Intern medicin/Geriatri: GERONTOLOGI


Kurset afholdes som internatkursus den 5.-7. november 2018 på Hotel Svendborg, Svendborg.
 
Undervisning foregår som en blanding af forelæsninger, og gruppearbejde, og aftenerne den 5. og 6. november vil blive inddragede. Der vil desuden være en mindre hjemmeopgave, som skal fremlægges på kurset.
 
Tilmelding sker til sekretær Charlotte Schytte (charlotte.schytte@rsyd.dk). Alle skal tilmelde sig via Charlotte, også de der måtte have sendt ”sporadiske” e-mails til nuværende eller tidligere delkursusledere.
Tilmelding skal ske senest den 15. september 2018. Kort efter denne dato vil I modtage information om hjemmeopgave.
 
Vær opmærksom på at jeres afdeling udover at dække transport, også skal betale for hotel inkl.morgenmad og 2 x aftensmad. Ved tilmelding skal I derfor oplyse os afdelingens EAN number. Selve kursusdelen inkl. frokost dækkes af Sundhedsstyrelsen.
 
Ved behov for yderligere oplysninger kan I kontakte delkursuslederne Erik Skjelbo (erik.skjelbo@rsyd.dk) og Karen Andersen-Ranberg (karen.andersen-ranberg@rsyd.dk).
 

17/01/2018

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater ?

Vi er alle enige om, at Geriatri er et udfordrende og spændende speciale. Heldigvis ser det ud til, at der er rigtigt mange, der gerne vil være geriatere for tiden, og det skulle jo gerne vare ved.
Grunden til at der er mange unge læger, der gerne vil vores speciale, skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende Geriatere rundt om i landet.
Da valget af speciale kan påvirkes af meget, er det vigtigt, at der ikke kun er dygtige klinikere, men også ildsjæle, der inspirerer og ”sælger” specialet godt.
Vi vil gerne i YG sætte fokus på, hvor vigtigt det er for specialets fremtid.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til, at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for Geriatri:
• Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet?
• Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
• Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig? 
• Hvem gjorde forskellen?
Eneste krav er, at personen speciallæge indenfor geriatri. 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 20. februar 2018.
YG´s bestyrelse vurderer alle nomineringerne, og kårer den bedste vinderen på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ”Årets inspirator” med den flotte pokal samt læst begrundelsen op ved årsmødet.
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
Hilsen,
YG´s Styregruppe.
10/01/2018

Demensdiagnostik

Demensdiagnostik - masterclass med James Rowe d. 23.3.18. for nærmere info, se link

 

08/01/2018

Årsmøde 2018

Årsmødet 2018 nærmer sig - se programmet i den vedhæftede PDF,

Hvis du som medlem ikke har fået en mail med invitation og tilmeldingslink, kan du finde det ved at logge ind på medlemssiderne.

23/01/2018

Tiltrædelsesforelæsning

Alle interesserede inviteres til professor Karen Andersen-Ranbergs tiltrædelsesforelæsning d. 19.01.18

Se yderligere info i vedhæftede

29/11/2017

Temadag om Etik.


6. marts 2018 afholdes 2. temadag om etik, i Kolding.
Når livets afslutning nærmer sig… Hvad skal vi ? Hvad kan vi ? Hvad bør vi ?
Forskellige oplægsholdere kommer ind på forhold op til døden; afklaring af patienters ønske for den sidste tid, juridiske problemstillinger, situationen præhospitalt,
Selve dødsprocessen, hvad kan vi og hvad bør vi ?
Og tiden efter døden, sorgprocessen og forståelsen heraf.

22/11/2017

DSG’s årsmøde 2018.

Det er tid til at sætte X i kalenderen til DSG’s årsmøde 2018.
 
Det bliver et brag af en fest med fagligt input og socialt samvær!
 
Så sæt et stort kryds  9.-10. marts 2018
 
Mødet bliver igen i år afholdt på Hotel Svendborg.
 
Under årsmødet afholdes i vanlig orden også forskningsmødet.
 
Du kan allerede nu indsende dit bidrag i form af et abstract til forskningsudvalget.
Mail: dsgforskningsudvalg@gmail.com
 
Link til instruktioner vedrørende abstract finder du her:
 
Alle accepterede abstracts kommer med i det trykte årsmøde-program.
 
Deadline for abstracts: 1. december 2017

26/11/2017

Hermed annonceres det kommende specialespecifikke kursus Geriatriske sygdomme 2.


Kurset afholdes 20.-21. marts 2018 i København; nærmere sted og program følger.
Kursus består af 2 kursusdage med fremmøde og 2 dage til selvstudiemodul umiddelbart efter de to fremmødedage. I forbindelse med selvstudiemodulet udarbejder kursisten en opgave indenfor 1 af tre emner: Urologiske lidelser, gastroenterologiske lidelser samt væske- og elektrolytforstyrrelser. Godkendt opgave er en betingelse for godkendelse af kursus.
Man skal som kursist have fri til at deltage 2 dage på kursus og 2 dages kursusfrihed mhp. selvstudiemodul; se evt. kursusmanuel og målbeskrivelse på denne hjemmeside.
Tilmelding til kursusleder Pia Kannegaard på nimann@dadlnet.dk senest 3. januar 2018. Frist for aflevering af opgave 1. maj 2018.

 

21/11/2017

Obligatorisk specialespecifikt kursus

Obligatorisk specialespecifikt kursus : Geriatrisk vurdering og rehabilitering

20.-21. november 2017

Nærmere info i vedhæftede.

 

21/07/2017

Annual meeting of the European Delirium Association, 2017.

 Welcome to the 12th annual meeting of the European Delirium Association,
November 16th - 17th, 2017,
Hotel Bristol, Oslo, Norway.

Early Bird Registration and Abstract Submission now open.

Visit our webpage www.eda2017.com for further information.

22/06/2017

Udpegning af repræsentant til en arbejdsgruppe i Styrelsen for Patientsikkerhed

DSG er blevet bedt om at udpege en repræsentant til at deltage i en arbejdsgruppe  i Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende målepunkter for det risikobaserede tilsyn. Det drejer sig om en arbejdsgruppe med titlen ”Genoptræning, herunder patientforløb mellem genoptræningscentre og sygehuse med fokus på både fysioterapi og ergoterapi”.

Kunne du have interesse i at deltage i dette arbejde kan du rette henvendelse til lotteblokmadsen@gmail.com

OBS frist 26.6.17

Se mere i de vedhæftede filer

Udpegning

Kommisorium

22/06/2017

Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner

 DSG har været repræsenteret i udarbejdelsen af Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside, og kan downloades via. nedenstående link her

14/04/2017

Nyt videnskabeligt selskab

LVS’ sekretariat har sammen med Lægeforeningens sekretariat været lidt involveret i  processen op til den stiftende generalforsamling, se nærmere information i vedhæftede:

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

28/02/2017

Ny professor i geriatri

Overlæge Ph.d. Karen Andersen-Ranberg er pr. 1.marts 2017 ansat som Professor ved geriatrisk afdeling i Odense.

28/02/2017

NKR vedrørende delirium,

NKR vedrørende delirium er udkommet 15. dec.

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

17/12/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Ny præsentation fra Yngre Geriatere. Se her

Se de nyeste referat fra bestyrelsesmødet 10. januar 2018  på medlemssiderne