Ny side 3


Forside
Publikationer
Geriatribrochure
Rekruttering FADL
Uddanelsesbrochure
Geriatri
DGO
EUGMS
EAMA
Udenlandske selskaber
Geriatriske afdelinger
Landkort
Gerontologi
NGF
Udenlandske selskaber
  Ny side 1

Ny side 1

 

Århundredets børn af Marianne Schroll

04-04-2014 

Sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem Befolkningsundersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten.

Bogen kan hentes og læses gratis på Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside


 

Nye referater

20-03-2014 

Referaterne fra de seneste to bestyrelsesmøder i marts 2014 er klar

Læs referaterne på medlemssiderne


 

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

06-03-2014 

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Dato : Fredag den 14. marts 2014
Tid : 9.00-11.30
Sted: Klarskovgård, Comwell, Korsør


Se relevante papirer her


 

Specialespecifikt kursus Geriatriske sygdomme

24-02-2014 

Specialespecifikt kursus Geriatriske sygdomme 2 afholdes 25. og 26. marts 2014.
Kursusstart 25. marts 2014 kl. 9.30 på Gentofte Hospital, Kirurgvillaen. Kurset slutter 26. marts 2014 kl. 15.30. Kurset består af 2 kursusdage + 2 dages selvstudiemodul indenfor ét af følgende emner: Urologi, gastroenterologi og væske- og elektrolytforstyrrelser.

Bemærk at kursister inden kursusstart vælger ét af disse emner og efter de 2 kursusdage skal have 2 fridage til arbejde med selvstudiemodulet. Frist for aflevering af opgave 15. maj 2014.

Endeligt program og materiale til kurset fremsendes til kursisterne ca. 14 dage inden kursusstart.


 

Specialespecifikt kursus

12-01-2014 

Næste specialespecifikke kursus Geriatriske sygdomme 2,
afholdes i København (nærmere sted og program følger) d. 25. og 26. marts 2014.

Tilmelding til Pia Nimann Kannegaard på pia.nimann.kannegaard.01@regionh.dk


 

Nyt fra EUGMS

06-11-2013 

Læs bl.a. om 2 nye EUGMS blogs og et spørgeskema angående dialyse
og palliation

Se mere her


 

2nd Nordic Syncope Symposium, Malmø 6.-7. maj 2014.

17-10-2013 

Se mere på www.nordsync.com


 

Nye målbeskrivelser

28-08-2013 

Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"


 

Referat fra generalforsamling

01-06-2013 


Se referatet på medlemssiderne


 

Ny rapport fra SST om de 7 lægeroller

27-05-2013 

Sundhedsstyrelsen har netop justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde. Justeringerne er sket på baggrund af erfaringer, der viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer.
For den fulde rapport klik her


 

Vigtig information om Protelos

15-05-2013 

Se yderligere information her